Σύνταξη των απαιτούμενων ΜΕΛΕΤΩΝ για την έκδοση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], για οποιοδήποτε οικοδομικό έργο, με ενδεικτικό κόστος 120 € (με ΦΠΑ) / μ² κτιρίου, που περιλαμβάνει εκτός της αμοιβής των Μελετών, τα απαιτούμενα παράβολα καθώς και της αμοιβής των Επιβλέψεων του όλου (οικοδομικού) έργου μέχρι αποπερατώσεως.

 
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ)
 

 • Τι είναι η Οικοδομική άδεια ;
  Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, είναι το δημόσιο έγγραφο - έγκριση, απαραίτητο στην περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής, ή προσθήκης σε προϋπάρχουσα.
  Ως προσθήκες μπορεί να είναι η κατασκευή περίφραξης ή περιτοίχισης, η κατασκευή βόθρων ή υπόγειων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, αλλά και η κοπή δέντρων. Οικοδομική άδεια θα χρειαστεί επίσης και για ορισμένες ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως είναι η αλλαγής χρήσης και η κατεδάφισης. Τέλος, και στην περίπτωση που αλλάξει κάτι κατά την περίοδο ισχύος της οικοδομικής άδειας, θα χρειαστεί η αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας.

 • Ποιες εργασίες ΔΕΝ απαιτούν την έκδοση Οικοδομικής άδειας ;
  • Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών τοίχων και η τοποθέτηση ταπετσαρίας.
  • Μικρές επισκευές στις πόρτες και στα παράθυρα του σπιτιού.
  • Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.
  • Μικρές επισκευές στο εσωτερικό του σπιτιού, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν το σχεδίου του οικήματος. Σε αυτές τις εργασίες εντάσσονται και αυτές που πραγματοποιούνται για την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
  • Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών τοίχων και αλλαγή των κιγκλιδωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να απαιτείται η χρήση σκαλωσιάς.
  • Συντήρηση, επισκευή, ή και μερική αντικατάσταση των αγωγών του κτηρίου.
  • Συντήρηση ή επισκευή της στέγης, αλλά χωρίς τη χρήση σκαλωσιάς.
  • Διαμόρφωση του εδάφους που δεν ξεπερνάει το συν/πλην 0,80 μέτρα.
  • Τοποθέτηση κλιματιστικού, συστήματος θέρμανσης, ή ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Εξωτερική θερμομόνωση, χωρίς όμως τη χρήση σκαλωσιάς.
  • Τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
  • Τοποθέτηση εξοπλισμού στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως είναι ντουλάπες και ντουλάπια.
  • Κατασκευή πέργκολας, έως 50μ² σε ακάλυπτο χώρο.
  • Κατασκευή σκάλας ή ράμπας σε κεκλιμένο έδαφος σε ακάλυπτο χώρο.
  • Τοποθέτηση σκιάστρων ή τεντών.
  • Κατασκευές που αφορούν την τοποθέτηση μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Ποιες εργασίες ΑΠΑΙΤΟΥΝ την έκδοση Οικοδομικής άδειας ;
  • Ανέγερση κτιρίου, προσθήκη οικήματος, ή επισκευή του.
  • Κατεδάφιση οικήματος.
  • Εκσκαφές και διαμόρφωση εδάφους που ξεπερνάει τα συν/πλην 0,80 μέτρα.
  • Κατασκευή πισίνας.
  • Αλλαγή χρήσης του κτιρίου, από επαγγελματική στέγη σε οικία και το αντίστροφο.
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Επίσης, περιφράξεις και περιτοίχιση που δεν μπορεί να υπαχθεί στην άδεια μικρής κλίμακας.
  • Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής νερού.
  • Εργασίες ανακαίνισης και νομιμοποίησης που ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

 • Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται ;
  • Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων,
  • Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται,
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,
  • Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων,
  • Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται,
  • Στατική μελέτη,
  • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
  • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,
  • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
  • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας,
  • Μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,
  • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,
  • Στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ),
  • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης,
  • Αιτιολογική έκθεση,
  • Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου,
  • Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα,
  • Διάγραμμα κάλυψης.

 • Πόση είναι η διάρκεια ισχύος της ;
  Μια οικοδομική άδεια είναι σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται μέσα σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια των έργων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα τέσσερα χρόνια. Μόνο στην περίπτωση ανέγερσης ξενοδοχειακών ή εργοστασιακών μονάδων, το χρονικό περιθώριο αυτό αυξάνεται στα έξι έτη.

 • Πότε απαιτείται ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ μιας οικοδομικής άδειας ;
  • Αλλαγή του μηχανικού επίβλεψης του έργου.
  • Αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
  • Μερική ή ολική μεταβολή κάποιας εκ των μελετών που κατατέθηκαν.
  • Αύξηση του συντελεστή δόμησης.
  • Αύξηση του συνολικού όγκου της οικοδομής.
  • Αλλαγή της χρήσης του κτιρίου.

 • Ποιο το κόστος μιας Οικοδομικής άδειας ;
  Στο κόστος χορήγησης μιας οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες, το κόστος των επιβλέψεων, το κόστος εκπόνησης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) πλην τα έξοδα-εισφορές (ΦΠΑ, φόροι, ταμεία κτλ.) που θα απαιτηθούν πριν την χορήγηση μιας οικοδομικής άδειας.
  Τα υπόγεια και οι ημιυπαίθριοι χώροι συμμετέχουν στο κόστος με το 1/3 της επιφάνειας τους περίπου και επιβαρύνουν την παραπάνω τιμή.
  Ενδεικτικά, για την χορήγηση μιας οικοδομικής άδειας, η αμοιβή των μελετών και τα παράβολα κοστολογούνται στα 70 € (με ΦΠΑ) / μ² κτιρίου, ενώ η αμοιβή των επιβλέψεων κοστολογείται στα 50 € (με ΦΠΑ) / μ² κτιρίου.
  Δηλαδή, το συνολικό κόστος, (μελέτες, παράβολα, επίβλεψη), θα είναι περίπου 120 € (με ΦΠΑ) / μ² κτιρίου.

 • Τέλος, ποιο το (ενδεικτικό) κόστος ενός Οικοδομικού έργου ;
  Ενδεικτικό κοστολόγιο για κτίρια κατοικιών :
  Τυπική ποιότητα κατασκευής : 1.000 € – 1.500 € ανά μ² κτιρίου,
  Μέση ποιότητα κατασκευής : 1.500 € – 2.000 € ανά μ² κτιρίου,
  Υψηλή ποιότητα κατασκευής : 2.000 € – 3.000 € €+ ανά μ² κτιρίου.

  Ενδεικτικό κοστολόγιο για εμπορικά κτίρια :
  Τυπική ποιότητα κατασκευής : 1.200 € – 1.800 € ανά μ² κτιρίου,
  Μέση ποιότητα κατασκευής : 1.800 € – 2.500 € ανά μ² κτιρίου,
  Υψηλή ποιότητα κατασκευής : 2.500 € – 4.000 € €+ ανά μ² κτιρίου.

 •  
  Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)
   


 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Τι είναι ;
  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή Άδεια μικρής κλίμακας χορηγείται όταν οι εργασίες που απαιτούνται είναι πιο ελαφριές από αυτές που προβλέπει η άδεια δόμησης και δεν είναι κάποιες από αυτές που μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς καμία άδεια. Συνήθως, όποια εργασία απαιτεί την ύπαρξη σκαλωσιάς προϋποθέτει την ύπαρξη άδειας μικρής κλίμακας. Παρόλα αυτά, αν το σύνολο των εργασιών ξεπερνάει το συνολικό κόστος των 25.000 ευρώ, θα πρέπει να χορηγηθεί οικοδομική άδεια.

 • Για ποιες εργασίες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ;
  Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4495/17, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες :
  • δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
  • τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,
  • αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,
  • κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) μ² και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
  • εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
  • η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,
  • κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
  • υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
  • τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,
  • τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
  • εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
  • εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
  • επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
  • κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) μ² σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,
  • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) μ², που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,
  • αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
  • εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
  • κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
  • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
  • συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,
  • απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,
  • περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
  • κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,
  • κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του,
  • κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
  • ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,
  • λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012,
  • προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) μ², αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,
  • εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
  • εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
  • στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012,
  • επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
  • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

 • Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται ;
  Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4495/17 :
  • αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,
  • εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,
  • τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,
  • βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,
  • φωτογραφίες του ακινήτου,
  • αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα.
  • περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί,
  • δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.

 • Πόσο κοστίζει η έκδοση Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ;
  Για την έκδοση Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται η εργασία ενός μηχανικού. Παρόλα αυτά, το κόστος δεν είναι σταθερό, μιας και εξαρτάται από το είδος της εργασίας ή των εργασιών καθώς και από τα δικαιολογητικά που απαιτηθούν.
  Μια ενδεικτική (ελάχιστη) αμοιβή είναι 650 € (με ΦΠΑ).
  Επιπλέον, ο εργοδότης του έργου στο οποίο θα γίνουν οι εργασίες θα πρέπει να καταβάλει στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) την αξία των οικοδομικών ενσήμων, τα οποία επίσης προκύπτουν από το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

 • Πόση είναι η διάρκεια ισχύος της ;
  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας έχει διάρκεια 12 μηνών, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
  Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασής της διάρκειας ισχύος της για ακόμα 12 μήνες, υπό προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

 • Ποια η διαδικασία έκδοσής της ;
  Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4495/17 :
  • Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.
  • Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

 • Είναι απαραίτητη η Επίβλεψη των εργασιών από τον Μηχανικό ;
  Η απάντηση σε αυτή τη συχνή ερώτηση είναι πως η επίβλεψη των έργων δεν είναι απαραίτητο να γίνει από έναν μηχανικό. Ο μηχανικός θα σας παρέχει με τις μελέτες που χρειάζονται για την έκδοση της άδειας, αλλά αν το επιλέξει ο ιδιοκτήτης δεν θα συμμετέχει στην επίβλεψη των εργασιών.
  Σε αυτό το κομμάτι, οι άδειες μικρής κλίμακας έρχονται σε σύγκρουση με τις οικοδομικές άδειες, αφού στις τελευταίες ο ορισμός ενός μηχανικού είναι υποχρεωτικός. Η μόνη περίπτωση στην οποία θα χρειαστείτε έναν μηχανικό είναι στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η ύπαρξη σκαλωσιάς. Σε αυτή την περίπτωση, ο μηχανικός πρέπει να καταθέσει και σχέδιο και φάκελο ασφάλειας και υγείας.

 • Τι θα συμβεί εάν δεν εκδοθεί Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ;
  Εάν για κάποιο λόγο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αμελήσει για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, τότε βρίσκετε σε άμεσο κίνδυνο. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν θα θεωρηθούν αυθαιρεσίες και σε περίπτωση καταγγελίας, τόσο η Υπηρεσία δόμησης (Πολεοδομία) όσο και ο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θα βεβαιώσουν πρόστιμα.