ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, [ Αιγιαλεία ], αγροτεμαχίων - οικοπέδων με ή χωρίς κτίσματα, με αμοιβή την οριζόμενη από το ΤΕΕ, [ ελάχιστη αμοιβή 375 € (με ΦΠΑ) ], για την αποτύπωση, σχεδίαση, ψηφιοποίηση και εκτύπωσή των.
Αν το Τοπογραφικό διάγραμμα προορίζεται για μεταβίβαση ακινήτου, (και άλλων εγγραπτέων πράξεων), επιπλέον αμοιβή 75 € (με ΦΠΑ), για την ψηφιακή υπογραφή και την Ηλεκτρονική υποβολή του στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, διαδικασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, (ΦΕΚ.2216/Β/14-6-2018).
 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός [ Αιγιαλείας ], με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.
 

 • Τι είναι το Τοπογραφικό διάγραμμα :
  Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αναγράφει το εμβαδό, τις διαστάσεις του γεωτεμαχίου, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό, αν δομείται και πόσο (τ.μ.) και προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του οικοπέδου με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.


 • Πού απαιτείται η ύπαρξη Τοπογραφικού διαγράμματος :
  Συμβολαιογραφικές πράξεις
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
  • Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
  • Ενστάσεις κτηματολογίου
  • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
  • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
  • Πράξη αναλογισμού


 • Τι περιλαμβάνονται σε ένα Τοπογραφικό διάγραμμα :
  Οι κτηματογραφικές και κτηματολογικές αποτυπώσεις, οι τοπογραφικές μετρήσεις κτιρίων, οι τοπογραφικές αποτυπώσεις, οι χαράξεις, οι αποτυπώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
  Τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις περιλαμβάνουν τον «τεχνικό έλεγχο» των ακινήτων και τις σχετικές βεβαιώσεις αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και νομιμότητας και συνοδεύεται με το ΚΗΔ (Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος) δηλαδή το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

  Σχετική Νομοθεσία : ΦΕΚ.2216/Β/14-6-2018 : Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν.4409/2016.