ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, [ Αχαΐα ], σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για οποιανδήποτε πολεοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νόμο Ν.4495/2017, με ελάχιστη αμοιβή 375 € (με ΦΠΑ) η οποία προσδιορίζεται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση και εξαρτάτε από το μέγεθος του κτιρίου και την πληρότητα του φακέλου και ανεξάρτητη από το βεβαιωμένο πρόστιμο.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.

 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός [ Αχαΐας ], με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.
 

 • Πότε απαιτείται η νομιμοποίηση / τακτοποίηση αυθαιρέτου :
  • Αν έχει κατασκευαστεί ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια,
  • Αν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας,
  • Αν έχουν γίνει κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ.) οι οποίες δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας,
  • Αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου,
  • Αν έχουν ενοποιηθεί ή διαχωριστεί διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που ορίζουν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας,
  Η διαδικασία γενικά είναι γρήγορη, απλή και γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς την συμβολή της πολεοδομίας.
  Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει προ της 28-07-2011.
  Για αυθαίρετα μετά την 28-07-2011 η διαδικασία είναι διαφορετική αλλά μέσα από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) με οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα και δεν αντίκειται στους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής και πληρώνοντας τα σχετικά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.


 • Ποια ή διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτου με τον Ν.4495/2017 :
  • Αυτοψία στο ακίνητο. Καταμετρούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις πάντα συγκρινόμενες με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας,
  • Υπολογίζεται το απαιτούμενο πρόστιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ το οποίο είναι κοινό για όλα τα αυθαίρετα της Ελληνικής επικράτειας. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν την κάθε πολεοδομική παράβαση λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (π.χ. περιπτώσεις Α.μ.Ε.Α., πρώτης κατοικίας, μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων κ.α. ),
  • Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ μας (γραφείου & πελάτη) ως προς το ύψος της τελικής αμοιβής για την διεκπεραίωση της τακτοποίησης, υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ,
  • Αφού υπολογιστεί το πρόστιμο και συμπληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση, η πρώτη πληρωμή που πρέπει να γίνει είναι αυτή του παραβόλου. Το παράβολο ξεκινάει από τα 250 €, ποσό που καλύπτει τις πιο πολλές περιπτώσεις. Μόλις πληρωθεί το παράβολο, το αυθαίρετο εντάσσεται και επίσημα στον νόμο. Απομένει μετά η πληρωμή του υπόλοιπου πρόστιμου είτε σε μηνιαίες δόσεις που φτάνουν και τις 100 είτε εφάπαξ, (μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα με έκπτωση 20%, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων οπότε παρέχεται έκπτωση 10%,
  • Η οριστική περαίωση της διαδικασίας γίνεται με την ολική εξόφληση του προστίμου και την υποβολή των δικαιολογητικών, (σχέδια, τεχνική έκθεση, κ.α.).
  Τα δικαιολογητικά αυτά παραδίδονται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου (πελάτη) σε έντυπη & ψηφιακή μορφή.
  Εάν πληρωθεί μόνο το 30% του προστίμου η δήλωση βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής υπαγωγής οπότε το αυθαίρετο παίρνει επίσημο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην ΔΕΗ ή να γίνει συμβολαιογραφική πράξη.


 • Οι αυθαίρετες κατασκευές προ 28-07-2011 χωρίζονται σε 5 κατηγορίες :
  Κατηγορία I :
  Aυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975.
  Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 09-06-1975, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μόνο με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 € και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

  Κατηγορία II :
  Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 01-01-1983.
  Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου με έκπτωση 85%.

  Κατηγορία III :
  Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις :
  • Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 20%,
  • Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις,
  • Aλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης,
  • Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα,
  • Κατασκευή πέργκολας έως 50τ.μ,
  • Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης,
  • Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού,
  • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα,
  • Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο,
  • Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο,
  • Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο,
  • Aποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα,
  • Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια,
  • Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους,
  • Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5%,
  • Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού,
  • Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια,
  • Πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά για αποθήκευση σε επαγγελματικούς χώρους,
  • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8,00τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50μ. στον ακάλυπτο χώρο. Οι παραβάσεις αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

  Κατηγορία IV :
  Περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης μετά τις 01-01-1983 εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου.
  Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και γίνεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

  Κατηγορία V :
  Αυθαίρετες κατασκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες I,II,III,IV.
  Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

  Σχετική Νομοθεσία : Ν.4495/2017, άρθρα 81-125.