• Στην περιοχή της ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ αλλά και συνολικά στην Αχαΐα, κατασκευάζονται πολλές νέες κατοικίες, (οι περισσότερες παραθεριστικές), ιδιοκτητών που δεν κατοικούν στις παραπάνω περιοχές αλλά και πολλά ακίνητα αλλάζουν ιδιοκτήτη, είτε λόγω κληρονομιάς, είτε λόγω αγοραπωλησίας τους.

  • Αρκετοί Μηχανικοί που δραστηριοποιούνται μακριά από την Αχαΐα, π.χ. Αττική, αδυνατούν να κατεβαίνουν στην έδρα του οικοδομικού έργου για την διεκπεραίωση υπόθεσης που αφορά το οικοδομικό έργο.

  • Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων - εργοδότες οικοδομικών έργων, δηλ. αδυνατούν να κατεβαίνουν στην έδρα του ακινήτου ή του έργου για υπόθεσή σχετική με το ακίνητο ή το οικοδομικό έργο.

  • Για τους παραπάνω λόγους, αναλαμβάνω την ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ σε υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου, π.χ. Δημοτικές υπηρεσίες, Δικαστήρια, Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Κτηματολογικά γραφεία, Πολεοδομικά γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, με ελάχιστη αμοιβή, τα 30 € ανά υπόθεση στο Αίγιο, τα 75 € ανά υπόθεση στην Πάτρα και τα 100 € ανά υπόθεση σε Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα.

  • Ψηφιακά, εξυπηρετώ, εκτός από την Αχαΐα και την υπόλοιπη Ελλάδα, π.χ. αίτηση & παραλαβή ψηφιακών αρχείων οικοδομικών αδειών από Πολεοδομικά γραφεία - Υπηρεσίες δόμησης ανά την Ελλάδα, με ελάχιστη αμοιβή τα 50 € ανά υπόθεση με την προϋπόθεση ότι το ψηφιακό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από εμένα για άλλη προσφερόμενη υπηρεσία, (π.χ. Ταυτότητα κτιρίου).