Αναλαμβάνω την κατασκευή (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, σε συνεργασία με συνεργεία οικοδομικών εργασιών, για ανέγερση κατοικιών ή επαγγελματικών κτιρίων με γνώμονα τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του πελάτη μου σε μελέτες που έχω συντάξει ο ίδιος αλλά και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους μηχανικούς & Τεχνικά γραφεία που δραστηριοποιούνται εκτός Αιγιαλείας και θέλουν την εδώ, (Αιγιαλεία), εκπροσώπηση τους.

Οι προσφερόμενες εργασίες αφορούν την υλοποίηση του έργου εξ ολοκλήρου, αλλά και μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, (σκελετός από τοιχοποιία ή σκυρόδεμα, κατασκευή στέγης, επιχρίσματα, δάπεδα, χρωματισμοί κλπ).

Σε όλες τις κατασκευές θέτω υψηλές προδιαγραφές και δίνω έμφαση στα εξής:
• Αντισεισμική θωράκιση
• Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση και πυρασφάλεια
• Ενεργειακή απόδοση
• Άριστη διαρρύθμιση των χώρων και λειτουργικότητα
• Υψηλή αισθητική