ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (Π.Ε.Α.), [ Αχαΐα ], κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έως 250 μ² με αμοιβή ( βάσει του Π.Δ. 100/2010 ) :
1,85 € (με ΦΠΑ) / μ² εξεταζόμενου κτιρίου με χρήση κατοικία,
   [ ελάχιστη αμοιβή 250 € (με ΦΠΑ) ]
2,48 € (με ΦΠΑ) / μ² εξεταζόμενου κτιρίου με χρήση οτιδήποτε άλλη πλήν κατοικίας,
   [ ελάχιστη αμοιβή 375 € (με ΦΠΑ) ],
με την προϋπόθεση ότι ο φυσικός φάκελος του κτιρίου είναι πλήρης.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.

 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Αχαΐας, με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.
 

 • Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.) :
  Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ), ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, είναι μια μελέτη που απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ή στους (υποψήφιους) ενοικιαστές ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν είναι ένα απλό έγγραφο που συνοδεύει, είτε μια δικαιοπραξία εν ζωή, (συμβόλαιο αγοραπωλησίας), είτε ένα συμφωνητικό μίσθωσης ενός ακινήτου, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά αποτελεί διαπραγματευτικό εργαλείο, είτε για την τιμή πώλησης, είτε για την τιμή ενοικίασης ενός ακινήτου που περιέχει κτίριο.


 • Πότε είναι υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης :
  Το Ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για :
  • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Για την σύνταξη Ταυτότητας κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.
  • Για την ανάρτηση αγγελίας, (στον τύπο ή στο διαδίκτυο), πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
  • Με την περάτωση κατασκευής κτιρίου.
  • Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου.
  • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
  • Σε όλα τα δημόσια κτίρια.


 • Πότε δεν είναι υποχρεωτικό το Ενεργειακό πιστοποιητικό :
  Το Ενεργειακό πιστοποιητικό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για :
  • Για κτίρια με θρησκευτική χρήση και όλοι οι χώροι λατρείας.
  • Μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 μ²
  • Τα ημιτελή, εγκαταλελειμμένα και λυόμενα κτίσματα.
  • Για κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν ξεπερνάνε τα 2 έτη.
  • Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
  • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
  • Σε κάθε ανανέωση ή τροποποίηση υφιστάμενου μισθωτηρίου.


 • Πόση χρονική διάρκεια έχει το Ενεργειακό πιστοποιητικό :
  Το Ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια χωρίς να χρειαστεί η ανανέωση του.
  Χρειάζεται έκδοση νέου Ενεργειακού πιστοποιητικού σε περίπτωση ολικής ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν το πέρας των 10 ετών.


 • Ποιος εκδίδει το Ενεργειακό πιστοποιητικό :
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται από τον Ενεργειακό επιθεωρητή και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του, σε περίπτωση που θέλει να εκμισθώσει ή πωλήσει το ακίνητο του.
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτικό για την σύνταξη της Ταυτότητας κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.


 • Αν αλλάξει ιδιοκτήτης σε ένα ακίνητο, πρέπει να γίνει νέα έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού :
  Όχι, το Ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται στο ακίνητο και όχι στον ιδιοκτήτη του.


 • Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά οι παρεμβάσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης :
  Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση χρημάτων.


 • Μπορώ να κάνω ενεργειακή επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμα μου ή πρέπει να γίνει σε όλη τη πολυκατοικία :
  Δεν είναι απαραίτητη η συνολική ενεργειακή επιθεώρηση. Μπορεί να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού και σε μεμονωμένα διαμερίσματα.


 • Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το Ενεργειακό πιστοποιητικό :
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει 9 Ενεργειακές κατηγορίες:

  Α + (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία – σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
  Α
  Β +
  Β
  Γ
  Δ
  Ε
  Ζ
  Η


 • Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού :
  • Στοιχεία ιδιοκτήτη, (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο επικοινωνίας),
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου,
  • Στοιχεία ακινήτου, (Περιγραφή [π.χ. Α1, Β2 κλπ], ακριβή μ² με ακρίβεια 2ου δεκαδικού ψηφίου),
  • Αριθμός οικοδομικής άδειας, (για κατασκευές μετά την 01/01/1983),
  • Κάτοψη κτιρίου,
  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης για τις περιοχές που έχει γίνει κτηματογράφηση,
  • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις,
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει).


 • Τι είναι οι Ενεργειακοί επιθεωρητές και ποιες κατηγορίες υπάρχουν :
  Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι οι επαγγελματίες Μηχανικοί που κατέχουν την πιστοποίηση ώστε να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε ακίνητα.
  Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές διαχωρίζονται σε τρις τάξεις. Πιο συγκεκριμένα:
  • Α' τάξη. Σε αυτή ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων επιφανείας έως 250 μ²
  • Β' τάξη. Σε αυτή ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, δηλαδή τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεις Α’ τάξης και έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια επιφανείας έως 1000 μ²
  • Γ' τάξη. Σε αυτή ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές από τη Β’ Τάξη που έχουν πραγματοποιήσει 10 ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης και έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια επιφανείας χωρίς όριο στα μ².


 • Πως μπορώ εκ των προτέρων να ελέγξω αν είναι πιστοποιημένος ένας ενεργειακός επιθεωρητής και σε ποιά κατηγορία :
  Από την επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ (Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών), επιλέγοντας αναζήτηση με κριτήριο, είτε με την γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιείται, είτε με το ονοματεπώνυμο του.


 • Πως μπορώ να ελέγξω την νομιμότητα ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης :
  Από την επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ (Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων) και από την επιλογή Έλεγχος εγκυρότητας ΠΕΑ, δίνοντας τα στοιχεία Πρωτοκόλλου και τον μοναδικό αριθμό Ασφαλείας.


 • Πόσο κοστίζει ένα Ενεργειακό πιστοποιητικό :
  O υπολογισμός της αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 :
  1,85 € (με ΦΠΑ) / μ² εξεταζόμενου κτιρίου με χρήση κατοικία,
     [ ελάχιστη αμοιβή 250 € (με ΦΠΑ) ]
  2,48 € (με ΦΠΑ) / μ² εξεταζόμενου κτιρίου με χρήση οτιδήποτε άλλη πλήν κατοικίας,
     [ ελάχιστη αμοιβή 375 € (με ΦΠΑ) ].


  Σχετική Νομοθεσία : Ν.4122/2013