• Στην ευρύτερη περιοχή της ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κατασκευάζονται πολλές νέες παραθεριστικές κατοικίες ιδιοκτητών που δεν κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή.

  • Εύλογο είναι οι ιδιοκτήτες αυτοί να έχουν τον Μηχανικό του εκτός της περιοχής, π.χ. λεκανοπέδιο Αττικής, οι οποίοι και συνέταξαν τις μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και ορίστηκαν επιβλέποντες σε αυτή.

  • Αρκετοί συνάδελφοι Μηχανικοί αδυνατούν να κατεβαίνουν στην ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ κάθε φορά που οικοδομικά συνεργεία ευρίσκονται στο εργοτάξιο για την κατασκευή του κτιρίου.

  • Είτε στην περίπτωση αυτή, είτε στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει επιπλέον του επιβλέποντα Μηχανικού και άλλον Μηχανικό 'επί τόπου του έργου', στο γραφείο μου αναλαμβάνουμε την σχετική ΕΠΙΒΛΕΨΗ, είτε ολοκλήρου του έργου, είτε μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, π.χ. σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα.

  • Πάντα σε συνεννόηση με τον ορισμένο επιβλέποντα στην οικοδομική άδεια Μηχανικό και κατόπιν υποχρεωτικής σύναψης Σύμβαση Επίβλεψης Οικοδομικού Έργου, ξεκινώ και ολοκληρώνω οποιανδήποτε οικοδομικό έργο ή τις επί μέρους οικοδομικές εργασίες.