Το Τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει :
1. την έρευνα του μηχανικού,
2. τις μετρήσεις πεδίου &
3. τις εργασίες γραφείου.

Το Τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη αποτελούμενη από επίγειες / εναέριες / ενάλιες μετρήσεις, εργασίες γραφείου καθώς και προσωπική έρευνα του μηχανικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, (Πολεοδομία, Δασαρχείο, Αρχαιολογία κ.α.).
Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές βάσει Τεχνικών Οδηγιών και κανονισμών ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
Σχεδιαστικά μπορεί να έχει την μορφή δισδιάστατου κάνναβου με σημειωμένες τις επιμέρους διαστάσεις, την κλίμακα του σχεδίου, τους όρους δόμησης της περιοχής και την νομολογία από τους οποίους προέκυψαν, στοιχεία εμβαδού ύψους από αρχικές στάθμες, συντεταγμένες βάσει ΕΓΣΑ '87 ή οποιοδήποτε άλλο ζητούμενο σύστημα συντεταγμένων, συγκοινωνιακές πληροφορίες κ.α.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να έχει την μορφή τρισδιάστατης επιφάνειας σε προβολή ισομετρική/τομής κ.α.

Το Τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται σε πολυάριθμες περιπτώσεις, ένα μόνο δείγμα των οποίων είναι οι παρακάτω :

• Για την έκδοση αδειών δόμησης :
1. Σε εντός σχεδίου περιοχές,
2. Σε εκτός σχεδίου περιοχές.

• Για συμβόλαια, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές :
1. Σε εντός σχεδίου περιοχές,
2. Σε εκτός σχεδίου περιοχές.

• Πράξεις τακτοποίησης-αναλογισμού-προσκύρωσης,

• Τοπογραφικά διαγράμματα για κυκλοφοριακές συνδέσεις,

• Τοπογραφικά διαγράμματα για χαρακτηρισμό έκτασης,

• Κατάτμησης γηπέδων,

• Έκδοσης οικοδομησιμότητας,

• Οριοθέτησης οικοπέδων - αγροτεμαχίων - εκτάσεων - κατασκευών,

• Καθορισμού αιγιαλού & παραλίας,

• Πράξεων χαρακτηρισμού δασαρχείου,

• Πράξεις εφαρμογής,

• Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής,

• Διαγράμματα εφαρμογής,

• Χάραξη ρυμοτομικών - οικοδομικών γραμμών τετραγώνων,

• Αδειοδοτήσεις κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.