• Υπηρεσίες Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας που απασχολούν έστω και (1) έναν εργαζόμενο με αμοιβή, 15 € (με ΦΠΑ), την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ² & έως 5 εργαζόμενους.
    Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας, με ελάχιστη αμοιβή 375 € (με ΦΠΑ), για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ² & έως 5 εργαζόμενους.
    Για Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

  • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησος ], εργασιακών χώρων επιχειρήσεων Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας σχετικά με την Υγιεινή & Ασφάλεια της εργασίας, για λογαριασμό Εργαζομένων, Εργοδοτών, Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών εταιριών και ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Δυτικής Ελλάδας & της Πελοποννήσου ως ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ.