• (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, [ Αχαΐα ], διαδικασία υποχρεωτική εντός 5ετίας, από 01/02/2021, για όλα τα κτίρια κατηγορίας Ι, (κτίρια ΟΤΑ, κτίρια συνάθροισης κοινού, τουριστικά καταλύματα, κτίρια δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονιστικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία οχημάτων & πλυντήρια οχημάτων),
  με αμοιβή, για κτίρια κατηγορίας Ι : 375 € + 2,50 € / μ² κτιρίου,
  και από 01/04/2022, για όλα τα ακίνητα κατηγορίας ΙΙ, (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αγροτεμάχια & οικόπεδα), είτε με την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαιρεσιών τους στα κτίρια, είτε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή,
  με αμοιβή, για ακίνητα κατηγορίας ΙΙ :
  300 € για αδόμητο γεωτεμάχιο, (αγροτεμάχιο ή οικόπεδο),
  300 € + 2,50 € / μ² κτιρίου, για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία, (κατοικία),
  375 € + 2,50 € / μ² κτιρίου, για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία, (επαγγελματικός χώρος),
  με την προϋπόθεση ότι ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης :
  • (για αδόμητο γεωτεμάχιο : τίτλος ιδιοκτησίας, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από ΕΣΓΑ 87, Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο) &
  • (για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία : τίτλος ιδιοκτησίας, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από ΕΣΓΑ 87, Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο, στέλεχος οικοδομικής άδειας, μελέτες & σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτου, πίνακας χιλιοστών συνιδιοκτησίας & κατανομής δαπανών).
  - Στην περίπτωση που η σημερινή κατάσταση του κτιρίου είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική του άδεια, ή δεν υπάρχουν στο αρχείο της Πολεοδομίας τα εγκεκριμένα σχέδια, ή το κτίριο είναι κατασκευής προ έτους 1955, απαιτείται η εκ' νέου σχεδίαση της σημερινής κατάστασή του, με επιπλέον αμοιβή, (για αποτύπωση & σχεδίαση), 2,50 € / μ² κτιρίου.
  - Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείται η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
  - Για την τροποποίηση των ψηφιακών δεδομένων μιας (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου, (π.χ. αλλαγή ιδιοκτήτη, επιπρόσθετα στοιχεία ακινήτου κλπ), ελάχιστη αμοιβή 180 €.
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, [ Αχαΐα ], για χρήση σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, με ελάχιστη αμοιβή, για ακίνητα στην Αχαΐα τα 180 €, με την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου.
  Στην περίπτωση που μου έχει ανατεθεί και έχω ολοκληρώσει την (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ για αδόμητο γεωτεμάχιο, αυτόνομο κτίριο, διηρημένη ιδιοκτησία, ΔΕΝ υπάρχει αμοιβή για την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ την πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.


 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.), [ Αχαΐα ], κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με αμοιβή, 75 € + 2,5 € / μ² εξεταζόμενου κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι ο φυσικός φάκελος του κτιρίου είναι πλήρης.
  Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.


 • Υπηρεσίες ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, [ Αχαΐα ], (ελεγκτής δόμησης ΙΙΙ κατηγορίας) κατόπιν κληρώσεως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.


 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Αχαΐα ], ακινήτων, (οικοπέδων & αγροτεμαχίων, δομημένων ή αδόμητων), καθώς και εργασιακών χώρων ως προς την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας, για λογαριασμό Ιδιοκτητών ακινήτων, Εργαζομένων, Εργοδοτών, Ασφαλιστικών εταιριών και Δικαστηρίων της Αχαΐας.


 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, [ Αχαΐα ], έλεγχος των δικαιολογητικών, συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικός εντοπισμός της θέσης του ακινήτου για την δήλωση ακινήτων περιοχών υπό κτηματογράφηση, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ. ΑΧΑΙΑΣ, με αμοιβή 25 € για κάθε ένα ακίνητο, (δικαίωμα).
  - (Προαιρετικά), +25 € ανά ΑΦΜ για την κατάθεση της δήλωσης ιδιοκτησίας και των δικαιολογητικών για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής του ακινήτου ή διαδικτυακά με χρήση των κωδικών του taxisnet.
  - Η παραπάνω αμοιβή είναι ανεξάρτητη από το τέλος κτηματογράφησης των 35 € / 20 €, (κύριος / βοηθητικός χώρος), ανά ακίνητο, (δικαίωμα), που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  - Η παραπάνω αμοιβή ΔΕΝ περιλαμβάνει, την αντιγραφή των δικαιολογητικών, την ανεύρεση δικαιολογητικών τα οποία δεν κατέχει ο ιδιοκτήτης και την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, (1. Κτηματολογικός πίνακας: περιγραφή και νομική πληροφορία του ακινήτου, 2. Κτηματολογικό διάγραμμα: έλεγχος ορίων του γεωτεμαχίου), με αμοιβή 25 € για κάθε ένα ακίνητο.
  Για ακίνητα που είχα αναλάβει την διαδικασία κτηματογράφησης των η υπηρεσία αυτή παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ.


 • Υπηρεσίες ασφάλειας & υγιεινής της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας που απασχολούν έστω και (1) έναν εργαζόμενο, με ελάχιστη αμοιβή, 10 € /15 € /20 € την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, (10 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 15 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 20 € την ώρα για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα), και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ², έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας, με ελάχιστη αμοιβή τα 200 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 250 € για επιχειρήσεις στην Πάτρα, 300 € για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα, Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ², έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

 •  

  Όλες οι αναφερθείσες αμοιβές, (ενδεικτικές ή ελάχιστες), Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Υ Ν τον ΦΠΑ.

  • Στις περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, γίνετε εκ' των προτέρων αναφορά σε ΑΜΟΙΒΗ ή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ή ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ, ανά Γεωγραφικό διαμέρισμα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει, πριν επικοινωνήσει μαζί μας, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  • Δίπλα από την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία γίνετε αναφορά στο γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου προσφέρετε η υπηρεσία και για το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα ισχύουν οι αναφερόμενες αμοιβές, ενδεικτικές ή ελάχιστες.
  Οι υπηρεσίες, (εκτός του ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ και των ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ), προσφέρονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.

  • Σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες αν ως πελάτης είναι περισσότεροι του ενός, (π.χ. πολλοί ιδιοκτήτες ενός ακινήτου), για να εκδοθεί το ανάλογο φορολογικό παραστατικό για τον κάθε ένα χωριστά, θα πρέπει να έχουν καταβάλλει το αναλογούν ποσό όλοι οι πελάτες ανεξάρτητα αν κάποιοι έχουν εξοφλήσει το μερίδιό τους.

  • Στις περιπτώσεις συνεργασίας μου με Ασφαλιστικές εταιρίες, (Πραγματογνωμοσύνες) και με ΕΞ.Υ.Π.Π. (υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας), ισχύει ο τιμοκατάλογος της Ασφαλιστικής εταιρίας ή της ΕΞ.Υ.Π.Π. και οι όροι της μεταξύ μας σύμβασης.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου, Βεβαίωση μηχανικού για ακίνητα & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για επιχειρήσεις, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στο ακίνητο ή στην επιχείρηση, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά τους και προκαταβάλλετε το 30 % της συμφωνηθείσας αμοιβής και με την ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας, καταβάλλετε το υπόλοιπο 70 %, εφ' άπαξ.

  • Η αμοιβή για την έκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, εξοφλείτε εφ' άπαξ, με την παράδοση της μελέτης, είτε προκαταβάλλετε το 30 % αυτής κατά την αυτοψία στο ακίνητο και με την ολοκλήρωση της μελέτης στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΚΑ και παράδοσης της, καταβάλλετε το υπόλοιπο 70 %, εφ' άπαξ.

  • Η αμοιβή της υπηρεσίας ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, εξοφλείτε εφ' άπαξ, είτε κατά την διάρκεια της αυτοψίας στο ελεγχόμενο ακίνητο, είτε προκαταβάλλετε το 30 % αυτής κατά την αυτοψία και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, καταβάλλετε το υπόλοιπο 70 %, εφ' άπαξ.

  • Η αμοιβή μιας ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος της κατάστασης που καλείται να εξετάσει ο πραγματογνώμονας, είναι δε θέμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης και την καταβάλλει σύμφωνα με το νόμο ο επισπεύδον της υπόθεσης.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 75 % καταβάλετε σε τρις ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, αν την γραπτή έκθεση υπογράψει ο εργοδότης ή εργαζόμενος σε αυτή, στις παραπάνω ελάχιστες αμοιβές προσφέρετε έκπτωση 50 %, δηλαδή οι ελάχιστες αμοιβές διαμορφώνονται σε 100 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 125 € για επιχειρήσεις στην Πάτρα, 150 € για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα, Γ' κατηγορίας.

  • Όλες οι πληρωμές των προσφερόμενων υπηρεσιών γίνονται :
  - με μετρητά,
  - με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ ( GR1401103040000030401015240 ) (ETHNGRAA),
  - με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB ), με χρήση φορητού POS της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος,
  - μέσω PayPal,

  • Φορολογικά στοιχεία :
  ΑΦΜ:044098021
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
  ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
  ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ

  • Στοιχεία επικοινωνίας :
  Δ: ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ
  Τ: 2691021268 (F)
  Κ: 6988854505
  Messenger: p.a.paximadis
  E-mail: p.a.paximadis[at]gmail[dot]com          info[at]paximadis[dot]gr